Planowane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)
4 354 KW DC 4 681 MWh rocznie 2 035 gospodarstw domowych rocznie 83 314 drzew/rocznie (redukcja CO2)
O spółce Prusice PS Energetyka Odnawialna
Powrót do PolskiSolar.com

Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. (Prusice PS) jest partnerską spółką celową z udziałem Gminy Prusice oraz firmy Polski Solar Holding Sp. z o.o. Prusice PS tworzy platformę dla dynamicznego i zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej na terenie Miasta i Gminy Prusice. Spółka koncentruje swoje działania na wytwarzaniu, magazynowaniu i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta i Gminy Prusice.
Realizowane projekty:

Mikroinstalacje

7 dachowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz 200 na dachach budynków prywatnych o łącznej mocy zainstalowanej 1 363 kW. Instalacje te wygenerują łącznie 1 465 MWh rocznie, a redukcja emisji CO2 dzięki produkcji energii z OZE to ekwiwalent zasadzenia 21 912 drzew rocznie.


Instalacje naziemne

2 elektrownie fotowoltaiczne o całkowitej mocy zainstalowanej 2,99 MW zostaną posadowione na nieużywanym gruncie. Inwestycja przysłuży się lokalnej społeczności produkując czystą energię z odnawialnego źródła zaopatrując w nią 1 398 gospodarstw domowych rocznie*. Redukcja emisji CO2 dzięki produkcji energii z OZE to ekwiwalent zasadzenia 57 233 drzew rocznie. Dzięki inwestycji stworzone zostaną również nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy Prusice.O Gminie Prusice

Gmina Prusice jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie trzebnickim, w województwie dolnośląskim. Siedzibą Gminy jest miasto Prusice, które znajduje się około 11 kilometrów na północny zachód od Trzebnicy i 28 kilometrów na północ od Wrocławia.

Gmina zajmuje powierzchnię 158 kilometrów kwadratowych i liczy 9 345 ludności (dane z 2013 roku).

* "Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009", Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii, 2012.